Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke activiteiten

Waarom een verzekering Tijdelijke Activiteiten?

Als organisator van een fuif, sportwedstrijd, braderie enz. kan u aansprakelijk gesteld worden als er een ongeluk gebeurt. Met de verzekering Tijdelijke Activiteiten bent u ingedekt tegen alle lichamelijke en materiële schade tijdens uw evenement. Het is misschien niet wettelijk verplicht om zo’n verzekering te nemen, maar verstandig is het zeker!

Wat dekt de verzekering Tijdelijke Activiteiten?

Dankzij de verzekering Tijdelijke Activiteiten zijn uw helpers en uzelf als organisator verzekerd tijdens uw evenement. De verzekering dekt ook schade tijdens het evenement en schade die verband houdt met de voorbereiding en afsluiting ervan. 

3 waarborgen
Met de verzekering Tijdelijke Activiteiten bent u zeker van de volgende waarborgen:

 • burgerlijke aansprakelijkheid: we vergoeden de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.
 • rechtsbijstand: we bieden juridische en financiële bijstand bij geschillen.
 • lichamelijke ongevallen: we vergoeden u als organisator of helper voor de lichamelijke schade die u oploopt. 

Daarnaast zijn ook keuzewaarborgen mogelijk voor een nog betere bescherming.

 

Uitsluitingen en beperkingen

 • De polis dekt binnen de limieten van de overeengekomen gewaarborgde kapitalen:
  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van het privéleven.
  • extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de organisatie kan oplopen voor schade toegebracht aan derden door vrijwilligers waarop een beroep werd gedaan tijdens de uitoefening van hun vrijwilligersactiviteiten.
 • In de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt geen dekking verleend voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en voor grove schuld van een verzekerde die minstens 16 jaar oud is.
 • De persoonlijke aansprakelijkheid van exposanten bij een handelsbeurs of braderie is niet gedekt, evenmin als schade aan goederen die tentoongesteld worden.
 • Niet gedekt is ook het niet-naleven van reglementen of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit en tekortkomingen op het vlak van veiligheidsnormen als de verzekerde er zich bewust van is of zou moeten zijn dat deze niet-naleving bijna onvermijdelijke schade teweegbrengt.
 • Schade door contractuele aansprakelijkheid en schade aan goederen die u zijn toevertrouwd, is niet gedekt.
 • Voor personen ouder dan 70 jaar zijn er beperkte waarborgen van toepassing voor lichamelijke ongevallen.
 • Deze verzekering dekt geen ongevallen veroorzaakt door het gooien van voorwerpen tijdens het deelnemen aan of het inrichten van een stoet. 
 • Deze verzekering komt niet tussen voor ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is.
 • Opbouw en afbraak 2 dagen ervoor en 2 dagen erna zijn ook verzekerd. Voor een braderie is dat zelfs een week ervoor en een week erna.

Franchise

De franchise bedraagt 25 euro (behalve bij rechtsbijstand).

Goed om te weten

 • De verzekering Tijdelijke Activiteiten verzekert de duur van de activiteit. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Tijdelijke Activiteiten is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Bron: https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/vereniging/verzekering-tijdelijke-activiteiten.html

Verzekering_tag
Dutch