Overslaan en naar de inhoud gaan

Lichamelijke ongevallen - Verkeer

Waarvoor hebt u een verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer?

Uw verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer komt tussen als u een verkeersongeval hebt met een lichamelijk letsel. Als u verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit oploopt, of komt te overlijden, dan keert deze verzekering een vergoeding uit. Zelfs als u in fout bent!

Voor alle ongevallen in het verkeer
Wist u dat de wet geen enkele schadevergoeding voorziet voor de chauffeur van een voertuig dat een ongeval veroorzaakt? Dankzij de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer hoeft u er niet van wakker te liggen.

Met deze verzekering bent u ook beschermd als voetganger (als er een voertuig betrokken is of botsing tussen voetgangers), fietser, skater, passagier enz. Interessant, want in de praktijk duurt het vaak enige tijd voor bepaald is wie aansprakelijk is bij  zo’n ongevallen met zwakke weggebruikers. Zolang daarover geen duidelijkheid is, komt de verzekering normaal niet tussen. Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer (waar het verkeersreglement van toepassing is) zal u wel zo snel mogelijk vergoeden.

Keuze uit 3 formules
U hebt de keuze uit de volgende formules die uw hele gezin dekken:

 • als bestuurder van 1 specifieke auto
 • als bestuurder van eender welke auto
 • als bestuurder van alle motorvoertuigen, als passagier van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht en zelfs als fietser of voetganger

Ontdek de 3 formules in detail

Wat dekt de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer?

Uw verzekering zal tussenkomen als u een verkeersongeval hebt op de openbare weg met een lichamelijk letsel. U kan dan rekenen op:

 • terugbetaling van de behandelingskosten (al dan niet met franchise)
 • forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf de 31e dag en tot 2 jaar na het ongeval) en bij hospitalisatie tijdens de wachttijd
 • uitkering van maximaal 3 maal het verzekerde kapitaal plus een vergoeding voor andere kosten bij invaliditeit van meer dan 50%
 • vergoeding als het slachtoffer meteen of tot 3 jaar na het ongeval overlijdt als gevolg van het ongeval

Ontdek de 3 formules in detail

Goed om te weten

 • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft gewaarborgd voor verzekerden die op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar maar jonger dan 16 jaar zijn en voor verzekerden die ouder zijn dan 70 jaar.
 • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden ouder dan 70 blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.
 • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
 • De verzekering komt wereldwijd tussen op voorwaarde dat u in België bent gedomicilieerd.
 • De verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Bron: https://www.dvv.be/nl/verzekeringen/ziekte-en-ongevallen/verzekering-lichamelijke-ongevallen-in-het-verkeer.html

Verzekering_tag
Dutch