Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnsparen

Wat is DVV Life Cover Pack?

DVV Life Cover Pack is een tak 21-levensverzekering? waarmee u een aanvullend pensioen en een uitvaartkapitaal opbouwt. Op het moment dat u intekent, beslist u welk bedrag u wil voorzien voor uw uitvaart (min. 2.500 en max. 15.000 euro). Op basis daarvan worden de premies bepaald. 

Wat moet u weten over DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaart u voor uw pensioen en uw uitvaart. Voor een maximaal fiscaal voordeel kan u pensioensparen en langetermijnsparen combineren. 

 

  Pensioensparen via DVV Life Cover Pack Pension Langetermijnsparen via DVV Life Cover Pack
Voor wie?

U wil 

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Belastingvermindering krijgen. 
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

U wil 

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Uw belastingvoordeel maximaliseren (vooral interessant als u geen woonkrediet hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet).
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Vanaf welke leeftijd kan u intekenen?  Vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen?
(bedrag 2020)
 • Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2020).
 • Nieuwe formule : tot 1.270 euro (bedrag voor 2020).

Meer info over de bedragen.

Tot 2.350 euro*, afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen.
Hoeveel belastingvermindering krijgt u?
 • Tot 297 euro (standard formule).
 • Tot 317,5 euro (nieuwe formule)
Tot 705 euro.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack in principe belast? Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval). Indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij afkoop voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen. Belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

Belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

 

 

* Maximum van 2.350 euro (oorspronkelijk was dit 2.390 euro, maar de fiscale wetgeving, die nog gepubliceerd moet worden, zal dit verlagen tot 2.350 euro)"

Hoe werkt het?
U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat u zich aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.

Wat gebeurt er bij overlijden?

 • Als u overlijdt voor uw pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Als u overlijdt na uw pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.

Wil u tot aan uw pensioen een nog ruimere bescherming? Neem dan een aanvullende waarborg.

Wat zijn de kosten?

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: normaal betaalt u geen uitstapkosten, behalve als u uw geld vervroegd wil opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat u dan zwaar belast wordt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen:
  • De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag wordt op basis van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. In augustus 2017 komt dit bedrag overeen met een waarde van 131,30 euro.) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.

Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.

Wat zijn de risico’s?
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Ontdek meer details over DVV Life Cover Pack

Bron: https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/pensioensparen/life-cover-pack/details.html

Verzekering_tag
Dutch