Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnsparen

Wat is Save 3?

Save 3 is een tak 21-levensverzekering? waarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering bent u voor elke storting zeker dat de rentevoet gewaarborgd is tot aan uw pensioen. Ook uw kapitaal is gegarandeerd. Bovendien krijgt u een belastingsvoordeel tot 30% van uw premies.

Wat moet u weten over Save 3?

Save 3 is te vergelijken met een gewone spaarrekening, maar u bent wel zeker van de intrestvoet tot het einde van het contract. U kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen. Ontdek meer details over Save 3.

 

  Pensioensparen via Save 3 Langetermijnsparen via Save 3
Voor wie?

U wil:

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Belastingvermindering krijgen. 

Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later.

U wil:

 • Een aanvullend pensioen opbouwen. 
 • Uw belastingvoordeel maximaliseren. 

Vooral interessant als:

 • U geen woonkrediet (meer) hebt. 
 • Of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd kan u intekenen? Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract. Opgelet: de belastingvermindering wordt laatste maal toegekend in het jaar dat u 64 jaar wordt. Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract.
Hoeveel kan u maximaal sparen ?
 • Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2020).
 • Nieuwe formule : tot 1.270 euro (bedrag voor 2020).

Meer info over de bedragen.

 • Maximum van  2.350 euro (bedrag voor 2020*).
Hoeveel belastingvermindering krijgt u?
 • Tot 294 euro (standaard formule)
 • Tot 315 euro (nieuwe formule)
Tot 705 euro.
Hoe wordt Save 3 in principe belast?  Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval). Vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
Hoe wordt Save 3 belast bij afkoop voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen. Belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
Hoe wordt Save 3 belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar?  Hoe wordt Save 3 belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar?  Belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
Meer informatie Informatiefiche Save 3. Informatiefiche Save 3.

 

Hoe werkt het? 
U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting.

Wat gebeurt er bij overlijden? 
Als u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan uw nabestaanden. Wil u nog ruimere bescherming? Neem dan een facultatieve waarborg.

Wat zijn de kosten? 

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: tijdens de laatste 5 jaar voor de einddatum 0%, tijdens de jaren daarvoor het maximale bedrag van de volgende 2 mogelijkheden: 
  • 5% van de afkoopwaarde.
  • 75 euro (geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen met 1998 als basis).

Wat zijn de risico’s? 
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.
Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft genoten. De belastingheffing varieert i.f.v. het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden. Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.

Ontdek meer details over Save 3.

Bron: https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/save-3/details.html

Verzekering_tag
Dutch