Overslaan en naar de inhoud gaan

Junior plan

Wat is DVV Junior Plan?

Met DVV Junior Plan kan u uw kind of petekind dat jonger is dan 12 een cadeau geven voor later. Bij deze tak 21-levensverzekering is uw kapitaal veilig én uw basisrentevoet gewaarborgd. 

Wat moet u weten over DVV Junior Plan?

DVV Junior Plan is een vastetermijnverzekering. Dat betekent dat uw kind het kapitaal ontvangt op het einde van het contract, wat er ook met u gebeurt. Door in te tekenen voor het kind 12 jaar is, bent u zeker dat het op zijn of haar 18e, 21e of 25e verjaardag het voorziene bedrag krijgt. Hou er wel rekening mee dat de minimale duur 8 jaar bedraagt omwille van fiscale redenen.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

  • Elke euro die u stort, is veilig. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten. Daarmee is uw spaargeld tot 100.000 euro per financiële instelling veilig.
  • De vaste rentevoet is gegarandeerd tot de einddatum van het contract.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

  • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks op de brutopremies en afkoopkosten (5% van de afkoopwaarde, de laatste 5 jaar verminderd met 1% per jaar).
  • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 

Wat gebeurt er bij overlijden?
DVV verzekeringen komt tussen als er iets met u gebeurt. Wij betalen dan in uw plaats de premies zodat het kind toch het voorziene kapitaal ontvangt. 

Extra waarborgen mogelijk
Met DVV Junior Plan kan u zich beschermen tegen een ongeval of invaliditeit. U kan ook voorzien dat uw kind in bepaalde gevallen vroeger aan het geld kan.

Ontdek meer details over DVV Junior Plan

Goed om te weten:

  • De instapkosten bedragen maximaal 6% bij elke storting.
  • De beheerskosten bedragen op jaarbasis 0,10% op de reserve.
  • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
  • Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
  • DVV Junior Plan is een klassieke levensverzekering van tak 21 met bepaalde looptijd, tot minimaal de 18e verjaardag van het kind. De leeftijdsgrens voor onderschrijving is de 12e verjaardag van het kind. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het essentiële informatiedocument en de voorwaarden of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie. De hierboven premies worden met fractioneringskosten berekend.

Bron: https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/sparen-voor-uw-kind/junior-plan/details.html

Verzekering_tag
Dutch